Menu

AUDIOS

01_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(06-JANUARY-2017)_(07_Rabi_us_Sani_1438H) بیان جمعۃ المبارک 07 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 06 جنوری 2017ء
  Jan 06, 2017     MP3     00:59     13.20 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (13-JANUARY-2017) (14 Rabi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک 14 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 13 جنوری 2017ء
  Jan 13, 2017     MP3     00:49     11.22 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Miscellaneous  
03 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 20 JANUARY 2017 (21 Rabi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک21 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 20جنوری 2017ء
  Jan 20, 2017     MP3     01:03     14.50 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 27 JANUARY 2017 (28 Rabi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک 28 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 27 جنوری 2017ء
  Jan 27, 2017     MP3     00:33     7.61 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 03 FEBRUARY 2017 (05 Jamadi ul Awwal 1438H) بیان جمعۃ المبارک۰۵ جمادی الاول ۱۴۳۸ھجری ۰۳ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 03, 2017     MP3     00:58     10.61 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 10 FEBRUARY 2017 (12 Jamadi ul Awwal 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۱۲ جمادی الاول ۱۴۳۸ھجری بمطابق ۱۰ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 10, 2017     MP3     01:03     14.54 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 17 FEBRUARY 2017 (19 Jamadi ul Awwal 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۱۹ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ بمطابق ۱۷ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 17, 2017     MP3     00:53     12.15 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 24 FEBRUARY 2017 (26 Jamadi ul Awwal 1438H) بیان جمعہ المبارک ۲۶ جمادی الاول ۱۴۳۸ھجری ۲۴ فروری ۲۰۱۷
  Feb 24, 2017     MP3     01:04     14.66 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 03 MARCH 2017 (03 Jamadi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۰۳ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۰۳ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھجری
  Mar 03, 2017     MP3     00:59     1.72 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 10 MARCH 2017 (10 Jamadi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ بمطابق ۱۰ مارچ ۲۰۱۷ء
  Mar 10, 2017     MP3     01:07     15.33 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 17 MARCH 2017 (17 Jamadi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۱۷ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھجری
  Mar 17, 2017     MP3     01:09     15.80 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 24 MARCH 2017 (24 Jamadi us Sani 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھجری
  Mar 24, 2017     MP3     00:49     11.06 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 31 MARCH 2017 (02 Rajab 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۰۲ رجب المرجب ۱۴۳۸ھجری
  Mar 31, 2017     MP3     01:03     14.38 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 07 APRIL 2017 (09 Rajab 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۰۷ اپریل ۲۰۱۷ ء بمطابق ۰۹ رجب المرجب ۱۴۳۸ھ
  Apr 07, 2017     MP3     00:46     10.45 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 14 APRIL 2017 (16 Rajab 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۱۶ رجب ۱۴۳۸ھ بمطابق ۱۴ اپریل ۲۰۱۷ء
  Apr 14, 2017     MP3     01:06     15.14 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 21 APRIL 2017 (23 Rajab 1438H) بیان جمعۃ المبارک ۲۳ رجب ۱۴۳۸ھ بمطابق ۲۱ اپریل ۲۰۱۷ء
  Apr 21, 2017     MP3     00:57     13.12 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK 28 APRIL 2017 (01 Shaban 1438H) بیان جمعۃ المبارک یکم شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ بمطابق ۲۸ اپریل ۲۰۱۷ء
  Apr 28, 2017     MP3     01:00     13.42 MB      Khitab -e- Jummah 2017     Miscellaneous