Menu

AUDIOS

01_SHAB-E-JUMA_(05_JANUARY_2017)_(07_Rabi_Us_Sani_1438H) بیان شب جمعۃ المبارک 07 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 05 جنوری 2017ء
  Jan 05, 2017     MP3     01:10     16.18 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02_SHAB-E-JUMA_(12-JANUARY-2017)_(14_Rabi_us_Sani_1438H) بیان شب جمعۃ المبارک 14 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 12جنوری 2017ء
  Jan 12, 2017     MP3     00:41     9.48 MB      Shab-e-Jummah 2017     Miscellaneous  
03 SHAB E JUMA 19 JANUARY 2017 (21 Rabi us Sani 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک21 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق 19 جنوری 2017ء
  Jan 19, 2017     MP3     00:47     10.61 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 SHAB E JUMA 26 JANUARY 2017 (28 Rabi us Sani 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک 28 ربیع الثانی 1438ھ بمطابق26 جنوری2017ء
  Jan 26, 2017     MP3     00:50     1.72 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 SHAB E JUMA 02 FEBRUARY 2017 (05 Jamadi Ul Awwal 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۵ جمادی الاول ۱۴۳۸ھجری ۰۲ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 02, 2017     MP3     0:39     9.05 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 SHAB E JUMA 09 FEBRUARY 2017 (12 Jamadi Ul Awwal 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۲ جمادی الاول ۱۴۳۸ھجری بمطابق ۰۹ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 09, 2017     MP3     00:48     11.13 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 SHAB E JUMA 16 FEBRUARY 2017 (19 Jamadi Ul Awwal 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۸ھ بمطابق ۱۶ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 16, 2017     MP3     00:39     9.04 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 SHAB E JUMA 23 FEBRUARY 2017 (26 Jamadi Ul Awwal 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۶ جمادی الاول ۱۴۳۸ھجری ۲۳ فروری ۲۰۱۷ء
  Feb 23, 2017     MP3     00:37     8.67 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 SHAB E JUMA 02 MARCH 2017 (03 Jamadi Us Sani 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۲ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۰۳ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ
  Mar 02, 2017     MP3     00:48     10.97 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 SHAB E JUMA 09 MARCH 2017 (10 Jamadi Us Sani 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۹ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ
  Mar 09, 2017     MP3     00:33     7.61 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 SHAB E JUMA 16 MARCH 2017 (17 Jamadi Us Sani 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۶ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھجری
  Mar 16, 2017     MP3     00:35     8.03 MB      Shab-e-Jummah 2017     Miscellaneous  
12 SHAB E JUMA 23 MARCH 2017 (24 Jamadi Us Sani 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ء بمطابق ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھجری
  Mar 23, 2017     MP3     00:41     9.51 MB      Shab-e-Jummah 2017     Miscellaneous  
13 SHAB E JUMA 30 MARCH 2017 (02 Rajab 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۲رجب المرجّب ۱۴۳۸ھ بمطابق ۳۰ مارچ ۲۰۱۷ء
  Mar 30, 2017     MP3     00:46     10.58 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 SHAB E JUMA 06 APRIL 2017 (09 Rajab 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۹ رجب المرجب ۱۴۳۸ھ بمطابق ۰۶ اپریل ۲۰۱۷ء
  Apr 06, 2017     MP3     00:55     1.63 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 SHAB E JUMA 13 APRIL 2017 (16 Rajab 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۶ رجب المرجّب ۱۴۳۸ھ بمطابق ۱۳ اپریل۲۰۱۷ء
  Apr 13, 2017     MP3     00:58     10.61 MB      Shab-e-Jummah 2017     Miscellaneous  
16 SHAB E JUMA 20 APRIL 2017 (23 Rajab 1438H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۳ رجب المرجّب ۱۴۳۸ھ بمطابق ۲۰ اپریل۲۰۱۷ء
  Apr 20, 2017     MP3     00:36     8.28 MB      Shab-e-Jummah 2017     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)